Saturday, October 16, 2021

Ba Bài Hát Sẽ Tập

Đây là hai bài hát tối hôm qua ca đoàn tập và một bài Xin Mãi..... Minh đưa lên để mọi người nghe để dễ tập hơn trong những lần tới.


Xin Dạy Con - Hoàng Nam - MP3

Mang Theo Câu Hát - Thế Thông - MP3

Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan ngọc Hiến - MP3