Saturday, October 23, 2021

Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12.

Ca Nhập Lễ :  Vị Cứu Tinh - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 Alleluia - Lm Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Chúa - PĐH & VĐA - MP3
Hiệp Lễ :         Niềm Vui Chúa Đến - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Hang Belem - Hải Linh


Những bài dưới đây Ca Đoàn đã tập tối qua. Bài Noel nay đã về đây, sẽ hát Christmas Carol. Nghe bài Kính coong . Bài Món quà dâng Chúa đã tập.

Noel Nay Đã Về Đây - Mi Trầm - MP3

Kinh Koong Mừng Chúa Giáng Trần - Thế Thông - MP3

Món Quà Dâng Chúa Giáng Sinh - Khuyết Danh - MP3