Sunday, October 31, 2021

Chúa Nhật 33 Thường Niên. Năm B. 14/11

Ca Nhập Lễ :  Lên Đền Thánh - Lm Thành Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 15 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Các Linh Hồn - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Tuyệt Vời - Khuyết Danh - MP3
Kết Lễ :           Từ Trần Gian - Đinh công Huỳnh - MP3