Saturday, October 22, 2022

Chúa Nhật 33 Thường Niên. Năm C. 13/11

Ca Nhập Lễ :  Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Chỉ Là Tạo Vật - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Ngài Là Bến Đợi - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Đẹp Thay Những Bước Chân - Ngọc Linh - MP3