Monday, October 31, 2022

Thứ Tư Lễ Các Linh Hồn. Năm C. 2/11

Ca Nhập Lễ :  Trở Về Bên Chúa 2 - Lm Nguyễn Văn Tuyên - MP3
Đáp Ca :         Chúa Chăn Nuôi Tôi - Lm Duy Thiên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Các Linh Hồn - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Từ Trần Gian - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Một Thoáng Mây Bay - Hồng Trần-Phạm đình Đài - MP3