Tuesday, October 4, 2022

Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm C. 16/10

Ca Nhập Lễ :  Một Bài Ca Mới - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 120 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         ChoConBietYeuThuong - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3