Sunday, December 4, 2022

Lễ Mồng 2 Tết Năm A. Thứ Hai 23/1

Ca Nhập Lễ :  Vui Đón Mùa Xuân - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Hương Lòng Ngày Xuân - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Nhớ Về Tình Mẹ Cha - Trầm Hương - MP3