Sunday, August 21, 2022

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm C. 18/9

Ca Nhập Lễ :  Muôn Dân Reo Mừng - Hải Ánh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 112 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Ca Tạ Ơn - Isave - MP3
Kết Lễ :           Lòng Thương Xót Chúa - Ngọc Linh