Sunday, August 21, 2022

Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm C. 11/9

Ca Nhập Lễ :  Chiên Hoang Trở Về - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxico - MP3
Hiệp Lễ :         Trái Tim Khát Mong - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lòng Thương Xót Chúa - Huyền Linh - MP3