Saturday, September 10, 2022

Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm C. 2/10

Ca Nhập Lễ :  Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Nguyện Dâng Lên Chúa - Phạm Quốc Huân - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ - MP3