Monday, December 7, 2020

Lễ Vọng Giáng Sinh. 24/12/2020

Ca Nhập Lễ :  Tiếng Muôn Thiên Thần - Nhạc: I. Watts Lời - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi - Liên Bình Định - MP3
Hiệp Lễ :         Vinh Danh Thiên Chúa -  Hải Linh - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3