Monday, August 30, 2021

Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm B. 3/10

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Bài Ca Hiệp Nhất - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ - MP3