Sunday, August 29, 2021

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm B. 19/9

Ca Nhập Lễ :  Trăm Triệu Lời Ca - Gm Nguyễn văn Hòa - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 53 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Hiểu Thấu Đời Con -  Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Rộn Tiếng Hoan Ca - Lm Nguyễn văn Thư - MP3