Saturday, November 13, 2021

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm C. 19/12

Ca Nhập Lễ :  LoiVong - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn khắc Xuyên - MP3