Saturday, November 13, 2021

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm C. 12/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Israel 12 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mưa Thánh Ân - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Để Chúa Đến - Lm Nguyễn Duy - MP3