Sunday, November 28, 2021

Lễ Giáng Sinh. Thứ Bảy 25/12

Ca Nhập Lễ :  Chuông Mừng - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Ơn Cứu Độ - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Mùa Đông Năm Ấy - Lm Hoài Đức - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3