Saturday, July 17, 2021

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Lễ Kính Thánh Nữ Mary Mackillop. Năm B. 8/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên Ngài - MP3
Hiệp Lễ :         Cuộc Đời Mẹ Mary Mackillop - Huỳnh minh Kỳ - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3