Sunday, December 12, 2021

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 9/1/2022

Ca Nhập Lễ:  Bên Bờ Sông Giodan - Lm Mi Trầm - MP3
                      Con Ta Yêu Dấu - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 28 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ:        Dâng Chúa - Thiên Hồ - MP3 
Hiệp Lễ:         Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ:           Sau Phép Rửa - Lm Mi Trầm - MP3