Saturday, January 13, 2024

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm B. 10/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 136 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3