Saturday, January 13, 2024

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B. 3/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Tìm Về - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3