Saturday, January 13, 2024

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B. 3/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Hy Tế Tuyện Vời - Thanh Lâm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Vẫn Xót Thương - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3