Friday, January 12, 2024

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm B. 18/2

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Lạy Cha Rất Thánh - Vương Diệu - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Mẹ Nhân Loại - Phanxicô - MP3