Wednesday, January 10, 2024

Chúa Nhật 6 Thường Niên. Năm B. 11/2

Ca Nhập Lễ :  Nhớ Về Tình Mẹ Cha - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 31 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Cầu Cho Cha Mẹ 2 - Phanxicô - MP3