Friday, January 12, 2024

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B. 25/2

Ca Nhập Lễ :  Chút Lòng Son - Hồng Trần - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Lm Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Nguyện Buồn - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dạy - Vũ Đình Ân - MP3