Friday, January 26, 2024

Thứ Ba Lễ Thánh Cả Giuse. Năm B. 19/3

Ca Nhập Lễ :  Về Bên Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 Miêu Duệ Người - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Rượu Nho - Anh Tuấn - MP3
Hiệp Lễ :         Hát Mừng Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh - MP3