Tuesday, January 17, 2023

Chúa Nhật 7 Thường Niên. Năm A. 19/2

Ca Nhập Lễ :  Đâu Có Tình Yêu Thương - Lm Vinh Hạnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tình Yêu - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Thứ Tha - Quốc Thái - MP3
Kết Lễ :           Nguồn Cậy Trông - Hoàng Vũ - MP3