Monday, January 30, 2023

Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Năm A. 19/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Giọt Lệ Ăn Năn - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Chút Lòng Son - Hồng Trần & Phạm Đình Đài - MP3