Sunday, February 20, 2022

Lễ Thánh Giuse Bạn Đức Maria - Năm C - 18/3

Ca Nhập Lễ :  Về Bên Thánh Giuse - Lm Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 2 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Hát Mừng Thánh Giuse - Lm Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Người Cha Hiền - Hồng Trần & Phạm đình Đài - MP3