Sunday, February 20, 2022

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm C. 13/3

Ca Nhập Lễ :  Nay Con Trở Về - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 26 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Từ Trong Đám Mây - Lm Mi Trầm - MP3