Saturday, January 22, 2022

Chúa Nhật 8 Thường Niên. Năm C. 27/2

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Lm Phạm liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 91 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Hiến Lễ Tình Yêu - Hoài Bắc - MP3
Hiệp Lễ :         Nhìn Lại Chính Mình - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Dựng Xây Yêu Thương - Sơn Dương - MP3