Tuesday, January 4, 2022

Chúa Nhật 3 Thường Niên. Năm C. 23/1

Ca Nhập Lễ :  Con Hân Hoan - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Chứng Nhân Tình Yêu - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Thần Khí Chúa Sai Đi - Nguyễn Đức Tuấn - MP3