Thursday, April 18, 2024

Chúa Nhật 11 Thường Niên. Năm B. 16/6

Ca Nhập Lễ :  Đi Về Nhà Chúa - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 91 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Hạt Giống Nảy Mầm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3