Friday, April 12, 2024

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm B. 7/6

Ca Nhập Lễ :  Về Nơi Đây 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Is 12 -             Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm Về Bên Thánh Tâm - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3