Sunday, September 20, 2020

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A 18/10

Ca Nhập Lễ : Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 95 - Hãy Kính Tặng - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ : Rượu Bánh Thơm Nồng  - Đinh Công Huỳnh MP3
Hiệp Lễ :  Trả Lại Cho Thiên Chúa  - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ :   Dâng Mẹ Vòng Hoa  - Vũ Đình Ân MP3