Sunday, September 6, 2020

Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A 20/9

Ca Nhập Lễ : Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lễ Vật Hòa Bình  
Hiệp Lễ : Chúa Nguồn Bình an -  Thanh Lâm MP3 
Kết Lễ : Đẹp Thay Những Bước Chân - Lm Nguyên Lễ MP3