Sunday, September 6, 2020

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A 27/9

Ca Nhập Lễ : Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Hương Dâng Nguyện Cầu 1  - Ngọc Linh MP3
Hiệp Lễ : Này Con Đi Làm Vườn Nho -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ : Ra Đi