Sunday, April 10, 2022

Chúa Nhật Thứ 3 Phục Sinh. Năm C. 1/5

Ca Nhập Lễ :  Vui Ca Phục Sinh - Hoài Bắc - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 29 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Con Nương Tựa Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Nào Tay Hãy Mừng Vui - Kim Long - MP3