Sunday, August 23, 2020

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A 6/9

Ca Nhập Lễ : Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn mộng Huỳnh MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Xin Dâng Lên Ngài  - MP3
Hiệp Lễ : Cho Con Biết Yêu Thương -  Lm Từ Duyên MP3
Kết Lễ : Loan Truyền Lòng Thương Xót Chúa - Hùng Cương