Monday, August 31, 2020

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ca Nhập Lễ : Mừng Các Thánh Tử Đạo - Viễn Xứ MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 125- Gặt Trong Hân Hoan - Nhật Minh MP3
Alleluia:    Alleluia - Thiên Lý
Dâng Lễ : Hương Dâng Nguyện Cầu 1  - Ngọc Linh MP3
Hiệp Lễ : Ngày Vinh Thắng -  Lời Lm Hồ Ngọc Thỉnh. Nhạc Lm Ngô Duy Linh MP3
Kết Lễ : Mừng Chư Thánh Việt Nam - Mai Nguyên Vũ MP3