Thursday, August 6, 2020

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A 30/8

Ca Nhập Lễ : Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourire MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lễ Dâng  MP3
Hiệp Lễ : Đường Thập Giá - Lm Thái Nguyên  MP3
Kết Lễ : Lòng Thương Xót Chúa - Ngọc Linh