Saturday, October 24, 2020

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng - Năm B - 29/11

Ca Nhập Lễ : Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 79  - Hải Triều - MP3
Dâng Lễ :       Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :       Tỉnh Thức Nguyện Cầu - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :          Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3