Saturday, March 12, 2022

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm C. 3/4

Ca Nhập Lễ :  Chút Lòng Son - Hồng trần & Phạm đình Đài - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Đôi Tay Này 2 - Ân Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Người Phụ Nữ Ngoại Tình - Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Lạy Chúa Trời Con - Lan Thanh - MP3