Monday, April 13, 2020

Con Dâng Của Lễ - Ngọc Linh - Ca Đoàn Thánh Linh Perth, TÂY ÚC 2013

Con Dâng Của Lễ
Vui tươi, đầm ấm. 
7 năm rồi, thật nhớ


Kính mến
CDTL 2013