Monday, April 13, 2020

Tặng Phẩm Thần Linh - Trầm Hương, FMSR - Ca Đoàn Thánh Linh Perth, TÂY ÚC 2014

Cùng xem lại năm 2014.
Những giai điệu yêu dấu, vui tươi


Kính mến CDTL Perth 2020