Wednesday, July 29, 2020

Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A 9/8

Ca Nhập Lễ : Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vy Hạ MP4
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 84 - PM Cao Huy Hoàng MP3
Dâng Lễ : Tựa Trầm Hương - Ngọc Linh MP3
Hiệp Lễ : Thầy Ơi Cứu Con -  Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh MP4
Kết Lễ :  Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh
Youtube