Thursday, July 13, 2023

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm A. 20/8

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Con Vững Tin Nơi Ngài - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Chúa Dẫn Bước Ta - Sơn Dương - MP3