Wednesday, July 12, 2023

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm A. 13/8

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Lm Phạm Liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Trầm Hương - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Thầy Ơi Cứu Con - ĐCH & HMK - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3