Wednesday, July 12, 2023

Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm A. 6/8

Ca Nhập Lễ :  Về Cung Điện Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Trầm Ca - Quốc Việt - MP3
Hiệp Lễ :         Trái Tim Khát Mong - M. Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lễ Hết - Lm Mi Trầm - MP3