Thursday, March 7, 2024

Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Năm B. 14/4

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 4 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tin Hay Không Tin - Nguyễn Lý - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3