Thursday, March 7, 2024

Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Năm B. 21/4

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyện - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tri Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Chăn Nuôi Tôi - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3