Sunday, March 24, 2024

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên. Năm B. 12/5

Ca Nhập Lễ :  Mừng Thiên Chúa - Lm Bùi Ninh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 46 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Mỗi Lời Kinh - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Giêsu Lên Trời - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3